Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Γαζίου: Πολίτες και φορείς καταθέτουν στις προτάσεις τους

Παρασκευή, 18/02/2022

Μία πόλη ανθρώπινη, με περισσότερο πράσινο και με δυνατότητες απρόσκοπτης μετακίνησης για όλους. Μία πόλη σύγχρονη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης 20ετίας. Αυτοί είναι οι στόχοι που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου για τη Δημοτική Ενότητα Γαζίου μέσα από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Το ΣΒΑΚ δεν είναι μία κυκλοφοριακή μελέτη αλλά ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχο μία πόλη πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας τις μετακινήσεις με τα πόδια, με το ποδήλατο αλλά και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και μειώνοντας όπου είναι εφικτό τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα.

Σκοπός είναι να σχεδιαστούν παρεμβάσεις για να βελτιωθεί η εικόνα των περιοχών Γαζίου και Αμμουδάρας, κατά προτεραιότητα, με δεδομένο ότι αυτές δέχονται μεγάλο φόρτο διερχόμενων οχημάτων καθημερινά και επίσης συγκεντρώνουν το σύνολο των βασικών δραστηριοτήτων του δήμου.

Ένα βασικό στοιχείο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι η συμμετοχή των πολιτών και όλων των εμπλεκομένων φορέων στον σχεδιασμό που γίνεται. Ήδη στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου υπάρχει ειδική ενότητα για το ΣΒΑΚ της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://malevizi.gov.gr/svak/

Μέσα από την συγκεκριμένη σελίδα οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τους στόχους Σχεδίου, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να συμμετέχουν καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

Επίσης στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου προγραμματίζεται η πρώτη ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Γαζίου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Εκεί οι μελετητές θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες και τους στόχους που έχουν τεθεί από το Δήμο Μαλεβιζίου και ταυτόχρονα πολίτες και φορείς θα καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις και επισημάνεις.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 04/03/2022

Top