Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για την πληρωμή Λιμενικών τελών 2022 ΔΛΤ Μαλεβιζίου

Τρίτη, 11/01/2022

Για την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση, στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, παρακαλείστε να αποστείλετε στο email kpinakoulakis@malevizi.gr την άδεια του σκάφους (pdf, JPEG,κτλ) προκειμένου να σας αποσταλεί το χρεωστικό σημείωμα (χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία), το οποίο θα εξοφληθεί μέσω ebanking ή στην Τράπεζα,.

Σας ενημερώνουμε ότι τα τέλη ελλιμενισμού  έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με την παρακάτω Κ.Υ.Α. 08/07/2021.

Β. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ 2022 (ΚΥΑ Αριθμ. 3113.11/48682/21)

  1. Χρέωση ετήσιων τελών ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση:

– Μικρών σκαφών (του ν. 4256/2014):

ΜήκοςΕυρώ
από 0 έως 7 μέτρα30,00 € ανά μέτρο συνολικού μήκους

– Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων (του ν. 4256/2014), ανεξαρτήτως μήκους:

ΜήκοςΕυρώ
Ανεξαρτήτως μήκους30,00€ ανά μέτρο συνολικού μήκους

– Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής:

ΜήκοςΕυρώ
από 7,01 μέτρα και άνω
(του ν. 4256/2014)
73,00€ ανά μέτρο συνολικού μήκους

– Ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (του ν. 4256/2014):

ΜήκοςΕυρώ
από 7,01 έως 10 μέτρα150,00 € ανά μέτρο συνολικού μήκους
από 10,01 έως 15 μέτρα170,00€ ανά μέτρο συνολικού μήκους
από 15,01 μέτρα και άνω200,00€ ανά μέτρο συνολικού μήκους

– Παραδοσιακά πλοία (του ν. 4256/2014):

ΜήκοςΕυρώ
Ανεξαρτήτως μήκους30,00€ ανά μέτρο συνολικού μήκους

Ε. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
α. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά,
παρέχεται έκπτωση:
α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11/01/2022

Top