Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 27/09/2021

Γάζι, 23/09/2021|
Αρ. Πρωτ. 13570
Αριθμ. Πρόσκλησης   36

Αγαπητέ συνάδελφε, τη Δευτέρα 27-09-2021, και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (11η).
 2. Έγκριση της με αριθμό 70/2021 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 3ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2021.
 3. Έγκριση της με αριθμό 79/2021 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 4ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2021.
 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου, στο κέντρο του Γαζίου, για την στέγαση του Κ.Ε.Π Γαζίου.
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κρουσώνα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας».
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού, συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Μαλεβιζίου».
 7. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Ροδιάς».
 8. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων 1ο Γαζίου (Τσαλικάκι) και 2ο Αγίας Μαρίνας του Δήμου Μαλεβιζίου».
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών) του έργου «Ανάπλαση χώρων κοιμητηριού πεσόντων ολοκαυτώματος Δαμάστας».
 10. Ανάκληση όλων των διοικητικών πράξεων, που ακολούθησαν της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιοκτητών ακινήτου και αφορά την μίσθωσης ενός ακινήτου επι της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και εντός του οικισμού Γαζίου, το οποίο μισθώθηκε για την δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης.
 11. Έγκριση για την μετάβαση της Δημοτικής Συμβούλου Πιτσικάκη – Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του τομέα Πολιτισμού, στην Βιέννη.
 12. Διαγραφή χρεώσεων από τον οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο χρηματικών προκαταβολών ιδιοκτητών ακινήτων της Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας Μαρίνας (ΠΕ21).
 13. Άσκηση αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας επί ακινήτου εμβαδού 14.797,86 τμ του δήμου Μαλεβιζίου εκτός ορίων οικισμού Δαμάστας Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου και χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαλεβιζίου με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία, Ελευθερία Βιστάκη, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή κυριότητας και να προβεί στις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες.
 14. Άσκηση αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας επί ακινήτου εμβαδού 305.723,02 τμ του δήμου Μαλεβιζίου εκτός ορίων οικισμού Μαράθου Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου και χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαλεβιζίου με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία, Ελευθερία Βιστάκη, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή κυριότητας και να προβεί στις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες.
 15. Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
 16. Έγκριση υποβολής της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό ΕΤΠΑ_52 και τίτλο «Δράση 6.c.5: Μελέτες ωρίμανσης έργων Πολιτισμού, για το ΕΣΠΑ 2021-2027
 17. Έγκριση υποβολής της πράξης «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό ΕΤΠΑ_55 και τίτλο «Δράση 10.a.7 : Μελέτες ωρίμανσης έργων Α-βάθμιας/Β-βάθμιας Εκπαίδευσης, για το ΕΣΠΑ 2021-2027».

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27/09/2021

Top