Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 06/08/2021

Γάζι, 05/08/2021
Αρ. Πρωτ. 11084
Αριθμ. Πρόσκλησης   33

Αγαπητέ συνάδελφε, τη Δευτέρα 09-08-2021, και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (8η).
  2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (9η).
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων 1ο Γαζίου (Τσαλικάκι) και 2ο Αγίας Μαρίνας του Δήμου Μαλεβιζίου».
  4. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδών Αμμουδάρας».
  5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Καλεσών».
  6. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α’ και Β΄ βαθμού με κάλυψη δαπάνης από τους Κ.Α.Π. έτους 2021.
  7. Παράτασης συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, βάση του άρθρου 62 του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α΄)
  8. Έγκριση 3ου πρακτικού  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) για την ανάθεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου  Μαλεβιζίου.
  9. Ταμειακή – λογιστική τακτοποίηση του Ταμείου, μετά την κατάσχεση ποσού 338.072,20€.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 06/08/2021

Top