Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτής, Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης

Δευτέρα, 07/06/2021

Γάζι, 07-06-2021
Αρ.πρωτ. 7954
ΑΔΑ: ΩΧΗΩΩΛΣ-ΨΤΣ

Ο Αντιδήμαρχος Μαλεβιζίου, διακηρύσσει ανοικτή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, στα κάτωθι τμήματα.

 

α/α

 

Θέση

Έκταση

(τ.μ.)

Εκκίνησης (τιμή ανά έτος) 

Χρήση

 

1

 

Έμπροσθεν γηπέδου ‘’ΕΓΟΗ’’, Αμμουδάρα

 

500 τ.μ.

 

2.500,00 €

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι
 

2

 

Ανατολικά αναψυκτήριου ‘’Blue & Bloom’’ Οδός Βαγιά, παραλία Αμμουδάρας

 

150 τ.μ.

 

1.050,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

3

 

 

Έμπροσθεν ταβέρνα ‘’Αρχιπέλαγος’’

οδός Βαγιά, παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

4

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 1

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

5

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 2

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

6

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 3

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

7

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 4

 

500 τ.μ

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

8

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 5

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

9

 

Έμπροσθεν & δυτικά του ξενοδοχείου ‘’Agapi Beach’’ – παραλία Αμμουδάρας θέση 1

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

10

 

Έμπροσθεν του ξενοδοχείου ‘’Agapi Beach’’ – παραλία Αμμουδάρας θέση 2

 

500 τ.μ

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

11

 

Έμπροσθεν & Ανατολικά του ξενοδοχείου ‘’Agapi Beach’’ – παραλία Αμμουδάρας θέση 3

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

12

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Santa Marina’’παραλία Αμμουδάρας θέση 1

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

13

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Santa Marina’’παραλία Αμμουδάρας θέση 2

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

14

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Santa Marina’’παραλία Αμμουδάρας θέση 3

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

15

 

Έμπροσθεν & ανατολικά του σνακ μπαρ ‘’Φυσαλίδα’’ παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

16

 

Έμπροσθεν & δυτικά του σνακ μπαρ ‘’Εδέμ’’ παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

17

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Enorme’’

παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

18

 

Έμπροσθεν Ιδιοκτησίας ‘’Μαυράκη Μιχαήλ’’

 

 

300 τ.μ.

 

2.400,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

19

 

Ανατολικά καφετέριας σνακ-μπαρ ‘’HEAVEN’’

παραλία Αμμμουδάρας

 

340 τ.μ.

 

2.720,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

20

 

Ανατολικά τουριστικού καταλύματος ‘’APTERA’’ & δυτικά του ξενοδοχείου ‘’Dolphin bay’’, παραλία Αμμουδάρας

 

 

485 τ.μ.

 

 

3.395,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

21

 

Παραπλεύρως & ανατολικά ξενοδοχείου ‘’Candia Maris’’ παραλία Αμμουδάρας

 

20 τ.μ.

 

1.600,00 €

 

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

22

 

Έμπροσθεν και παραπλεύρως (δυτικά) του ξενοδοχείου ‘’Agapi Beach’’ περιοχή Αμμουδάρας

 

20 τ.μ.

 

1.600,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

23

Έμπροσθεν & παραπλεύρως του ξενοδοχείου ‘’Apollonia’’ – περιοχή Λινοπεράματα (συνέχεια παραλίας Αμμουδάρας) 

20 τ.μ.

 

1.600,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

24

Αγία Πελαγία, ανατολικά του ναυαγοσωστικού πύργου στο κέντρο της παραλίας της Αγίας Πελαγίας 

20 τ.μ.

 

2.500,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

25

Φόδελε, έμπροσθεν και παραπλεύρως (ανατολικό όριο) του ξενοδοχείου ‘’Fodele Beach’’ – παραλία Φόδελε 

20 τ.μ.

 

1.600,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

26

 

Λυγαριά, στο κέντρο της παραλίας Λυγαριάς, ανατολικά πύργου ναυαγοσώστη

 

20 τ.μ.

 

800,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητων)

 

27

 

Αγία Πελαγία, παραλία ‘’Συκιάς’’,

(δυτικά παραλία ‘’Ψαρομούρας’’)

 

20 τ.μ.

 

800,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

28

 

Μαδέ, δυτικό άκρο παραλίας Μαδέ Αχλάδας

 

20 τ.μ.

 

800,00 €

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητων)
 

29

 

Δυτικά Ξηροποτάμου και ανατολικά κεραίας ΕΡΤ, παραλία Αμμουδάρας

 

2.000 τ.μ.

 

1.800,00 €

 

Αετοσανίδα (kite surf) – (θαλάσσια σπορ)

 

30

 

Ανατολικά πρώην Αθλητικού Σχολείου, παραλίας Αμμουδάρα

 

500 τ.μ.

 

2.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

31

 

Φόδελε, παραλία Φόδελε, δυτικά βενζινάδικου

 

 

500 τ.μ.

 

 

2.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

32

 

Έμπροσθεν πρώην αναψυκτήριου ‘’Barracuda’’ παραλία Αμμουδάρα

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

33

 

Δυτικά ξενοδοχείου ‘’Neptuno’’ παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

3.500 €

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά έκαστης θέσης, πρέπει να ισούται με το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον 3% από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

            Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (3,6%), καταβλητέα από τον πλειοδότη.

  • Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γάζι, την 18η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν: Ν. 2971/2001, Π.Δ. 270/81, Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμό 47458 ΕΞ2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1864/Β΄/15-05-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Γάζι), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  09.00 – 14.00 ή από την ηλεκτρονική σελίδα www.malevizi.gr. Τηλέφωνα: 2813-400637, -648, τηλεομοιοτυπία: 2810-822123,

Ηλεκτρονικές Δ/νσεις : farazakis@malevizi.gr, vogiatzi@malevizi.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο τμήμα Εσόδων-Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι και την προηγούμενη μέρα της δημοπρασίας.

Ο Αντιδήμαρχος
Γρηγόριος Φασουλάκης

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 07/06/2021

Top