Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 08/03/2021

Γάζι, 05/03/2021
Αρ. Πρωτ. 3148
Αριθμ. Πρόσκλησης   7

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα  08 – 03 – 2021, και από 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. θα γίνει δια περιφοράς  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010 και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/03.03.2021 (ΦΕΚ 849/03-03-2021, τ.β), προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

 Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης με το υπ’ αριθμό Πρωτ. 998/02-03-2021 έγγραφο της μα ζητά την Επιτάχυνση υλοποίησης και επίτευξη ετήσιων στόχων δαπανών των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020.

                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας           

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Ρογδιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €.

        

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 08/03/2021

Top