Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 03/03/2021

Γάζι, 03/03/2021  
Αρ. Πρωτ. 2970
Αριθμ. Πρόσκλησης   6

Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη  04 – 03 – 2021, και από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. θα γίνει δια περιφοράς  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010 και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 12639/27.02.2021 (ΦΕΚ 793/27-02-2021, τ.β), προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

 Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης με το υπ’ αριθμό Πρωτ. 998/02-03-2021 έγγραφο της μα ζητά την Επιτάχυνση υλοποίησης και επίτευξη ετήσιων στόχων δαπανών των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας                  

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαράθου», προϋπολογισμού δαπάνης 105.000,00 €.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 03/03/2021

Top