Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 01/03/2021

Γάζι 26 / 02 / 2021
Αρ. Πρωτ. 2770
Αριθμ. Πρόσκλησης 5

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 02 – 03 – 2021, και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ποσού 3.100.000,00 € το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού».
3. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου, όμορου ή πλησίον της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και εντός του οικισμού Γαζίου, για χρήση του ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.
4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, στην Αγία Μαρίνα (Τσαλικάκι) για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
5. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία Euroaxes Group για παροχή υπηρεσίας ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης.
6. Έγκριση της ανάθεσης με την διαδικασία του κατεπείγοντος της εργασίας «Εκχιονισμός δρόμων στην ΔΕ Κρουσώνα», προϋπολογισμού 15.018,76 €.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 02/03/2021

Top