Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 19/02/2021

Γάζι, 18/02/2021
Αρ. Πρωτ. 2428
Αριθμ. Πρόσκλησης   4

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα  22 – 02 – 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.                 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου και έγκριση της στοχοθεσίας στα πλαίσια του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.
  2. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις αντισεισμικής προστασίας Δήμου Μαλεβιζίου», η οποία αποτελείτε από τα υποέργα: ΥΠΟΕΡΓΟ Ι «Παροχή Υπηρεσιών για την διενέργεια προσεισμικού ελέγχου σε όλα τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τον Ο.Α.Σ.Π.», Προϋπολογισμού  000,00 € και ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ «Παροχή Υπηρεσιών για δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας για την αντισεισμική προστασία του Δήμου  Μαλεβιζίου», Προϋπολογισμού 15.000,00 €, στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» (Πρόσκληση ΑΤ11), με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας» με αποδοχή των όρων που συνοδεύουν την εν λόγω πρόσκληση.
  3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, στην περιοχή Αμμουδάρας έως Αλμυρό ποταμό για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  4. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, με απευθείας ανάθεση, για την κάλυψη  επείγουσας ανάγκης των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
  5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανάπλαση Οικισμού  κάτω Καλέσσα τμήμα Α΄».
  6. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μαλεβιζίου με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης του υποέργου «Ερευνητικές εργασίες ανάλυσης της αστικής διάχυσης και της εικόνας του δομημένου περιβάλλοντος στους οικισμούς Γαζίου και Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου – Σχεδιασμός για σύγχρονες πολιτικές αναβάθμισης».
  7. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αριθμό 18/2021 διαταγής πληρωμής του   Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκόλλου του Δήμου μας 1766) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να  καταβάλει  ποσόν των 285,43 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης  468,00 ευρώ  στην εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Σταυρακαντωνάκης ΑΕΒΕ» που εδρεύει στο Ηράκλειο,  ΒΙΠΕ Ι και εκπροσωπείται νόμιμα της οποίας η προθεσμία για άσκηση ανακοπής λήγει 26-2-2021.

                                                                                        

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19/02/2021

Top