Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κατάταξης Υποψηφίων για τον Καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Μαλεβιζίου

Τρίτη, 15/12/2020

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης πλήρους απασχόλησης υποψηφίων της με αρ. 20090/7-12-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης, ήτοι από 16/12/2020 έως 17/12/2020. H ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prs@malevizi.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gov.gr

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1xls ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ116 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16/12/2020

Top