Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση Πρόσληψης με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης Διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών.

Τρίτη, 15/12/2020

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ (ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ,  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 212 ΤΟΥ Ν. 3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 74 ΤΟΥ Ν. 4745/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: prs@malevizi.gr.

Πληροφορίες δίδονται από το γραφείο προσωπικού : Αικ.Περπέρογλου και Σπ.Κασσαπάκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2813400623 και 2813400687).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 16.12.2020 έως και 18.12.2020.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16/12/2020

Top