Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 30/10/2020

Γάζι 26 / 10 / 2020
Αριθμ. Πρόσκλησης 38
Αρ. Πρωτ. 17852

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 30-10-2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικ. Έτους 2020
2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020 (δέκατη έβδομη)
3. Είσπραξης απαιτήσεων μέσω του αυτοματοποιημένου διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ-έγκριση σχεδίου σύμβασης με Τράπεζα
4. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ ά. 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 30-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 400/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Μηνά Μανιαδή του Μιχαήλ το ποσό των 24.800,00 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 570 € (σχετικά η 403/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
5. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ ά. 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 30-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 401/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Εμμανουήλ Παπαδοκαλάκη του Αδαμαντίου το ποσό των 24.753,48 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 570 € (σχετικά η 404/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
6. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ ά. 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 30-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 402/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρία «Μηνάς Μανιαδής – Εμμανουήλ Παπαδοκαλάκης ΟΕ» το ποσό των 21.067,60 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 485 € (σχετικά η 405/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
7. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της από 30-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 392/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσό των 94.550,00 € στην ΜΙΝΟΑΝ ΜΑΡΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 2.150,00 € (σχετικά η 371/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30/10/2020

Top