Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 22/10/2020

Γάζι, 16/10/2020
Αρ. Πρωτ.  17363
Αριθμ. Πρόσκλησης   36

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 21-10-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                         Μενέλαος Μποκέας 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (Δέκατη Έκτη).
  2. Έγκρισης 1ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρων κοιμητηριού πεσόντων ολοκαυτώματος Δαμάστας».
  3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, στην περιοχή Γαζανός Κάμπος για χρήση του ως χώρος στάθμευσης των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
  4. Mερική εκτέλεση της 458/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 21154/18-10-2019 που αφορά την καταβολή αποζημίωσης  ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Κουβίδη Χαρτοφύλακα κτλ (Σχετ απόφαση 269/2019 και 153/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
  5. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αριθμό 292/2020 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αριθ.πρωτ: 17224/2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλλει ποσό 8217,44 € στον Νικόλαο Βαρδαλαχάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 240,00 €.
  6. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αριθμό 263/2020 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ.πρωτ: 17287/15-10-2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλλει ποσό 2027,40 € στον Βασίλειο Ματαλλιωτάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 160,00 €.
  7. Ανάκληση ή μη μερική της 177/2019 απόφασης και συγκεκριμένα ως προς το πρώτο θέμα περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και συγκεκριμένα παραίτηση ή μη εκ του δικογράφου της έφεσης με αριθμό κατάθεσης 113/2019 που ασκήθηκε κατά της απόφασης 681/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που επιδόθηκε στο Δήμο μας στις 13-3-2019 (αριθ.πρωτ.5058/2019) με την οποία επιδικάζεται στον ΟΑΚ το ποσό των 34049,89 € , πλεόν τόκων για παροχή υπηρεσιών σε εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης 1417/19-11-99.
  8. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου, Υπουργείου Πολιτισμού Περιφέρειας Κρήτης και Αρχιεπισκοπή Κρήτης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Άρση ετοιμορροπίας κτιριακής αποκατάστασης Παλαιού Ηγουμενείου Μονής Αγίου Παντελεήμονα Φόδελε.
  9. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 246/2020 διαταγής πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να  καταβάλει  ποσόν των 18.612,40 € στον Ιωάννη Μακατουνάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 200,00 €.
  10. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Κατεπείγουσα προμήθεια ειδών καθαριότητας –σάκων απορριμμάτων   για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και  για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22/10/2020

Top