Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 17/09/2020

Γάζι, 11/09/2020
Αρ. Πρωτ. 14727
Αριθμ. Πρόσκλησης 31

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 18 – 09 – 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης, της έκθεσης πεπραγμένων, και του ισολογισμού χρήσης 2019, της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Μαλεβιζίου «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ», έπειτα από την με αριθμό 79/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
2. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαλεβιζίου.
3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη εφεδρικής υδροαρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πλακούρες Αηδονοχωρίου Δήμου Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €.
4. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ροδιάς».
5. Παράταση Χρονοδιαγράμματος της Μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μαλεβιζίου».
6. Διαγραφή χρέωσης τέλους άρδευσης, για το β’ εξάμηνο του έτους 2017, για την κ. Καρνίκη Χαρίκλεια του Κωνσταντίνου.
7. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
8. Παραίτηση ή μη από την υπ’ αριθμό. πρωτ. κατάθ. 84/21-3-2019 έφεση (αρ. πρωτ. προσδ. 284/17-5-2019) και λοιπά ένδικα μέσα κατά της υπ’ αριθ. 67/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τακτικής).
9. Παραίτηση ή μη από Α) την ΑΝΑΚΟΠΗ με αριθμό πρωτ. κατάθ. 68/ΑΝΑ/8/20-1-2020, και Β) την ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ με αριθμό πρωτ. κατάθ. ΓΑ 69/ΔΑΣΦ/2/2020 που εκδικάζονται στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου στις 5-10-2020.

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18/09/2020

Top