Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση διαδικασίας απαλλαγής απο Δημοτικά Τέλη για επαγγελματίες και επιχειρήσεις λόγω covid19

Πέμπτη, 10/09/2020

Σύμφωνα με την 114/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου και την με αριθμό 7302/2020 έγκριση ως προς την νομιμότητα της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που είχαν διακόψει την δραστηριότητά τους για όσο διάστημα ίσχυσαν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού (covid–19) να αιτηθούν στον Δήμο Μαλεβιζίου την απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση mtap@malevizi.gr , επισυνάπτοντας:

  • Αντίγραφο πρόσφατου (τελευταίου) εξοφλημένου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
  • Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα ή πρόσφατο μισθωτήριο για μισθωμένα ακίνητα
  • Αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης – έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Νικηφόρου Ζωή

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11/09/2020

Top