Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 12/08/2020

Γάζι, 07 / 08 / 2020
Αρ. Πρωτ. 12479
Αριθμ. Πρόσκλησης 27

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 12 – 08 – 2020 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων στην Δημοτική ενότητα Κρουσώνα».
2. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ), προϋπολογισμού 97.960,00 €.
3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρων κοιμητηριού πεσόντων ολοκαυτώματος Δαμάστας», προϋπολογισμού 115.000,00 €.
4. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο στο πολεοδομικό κέντρο Αμμουδίου (Υποέργο Ι)», προϋπολογισμού 347.654,57 €.
5. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
6. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Άνω Καλέσσα για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
7. Έγκριση της με αριθμό 61/2020 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 7ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2020.
8. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Οικισμού κάτω Καλέσσα τμήμα Α΄».
9. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από Μονή προς Μονιανή Σκάλα».
10. Εξειδίκευση της διατιθέμενης πίστωσης ποσού 6.000,00 € από τον κ.α. 15.6471.0008 με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής Θεατρικής ομάδας» για την κάλυψη των δαπανών σκηνοθετικής επιμέλειας οκτώ θεατρικών παραστάσεων της Δημοτικής Θεατρικής Ομάδας, έτους 2020.
11. Εξειδίκευση της διατιθέμενης πίστωσης ποσού 5.500,64 € από τον κ.α. 15.6471.0003 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2020» για την κάλυψη των δαπανών για πολιτιστικές εκδηλώσεις – θεατρικές παραστάσεις και προμήθειας προωθητικού υλικού στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων, έτους 2020.
12. Εξειδίκευση της διατιθέμενης πίστωσης ποσού 4.092,00 € από τον κ.α. 15.6471.0004 με τίτλο «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 2020» για την κάλυψη των δαπανών ηχητικής κάλυψης και φωτισμού των πολιτιστικών εκδηλώσεων, έτους 2020.
13. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου νηπιαγωγείου Ρογδιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 38.000,00 €.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12/08/2020

Top