Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 29/07/2020

Γάζι, 24 / 07 / 2020
Αρ. Πρωτ. 11659
Αριθμ. Πρόσκλησης 25

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 29 – 07 – 2020 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (Ενδέκατη).
2. Έγκριση πρακτικών, ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας περιόδου 2020.
3. Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης εντός του οικισμού Τυλίσου».
4. Εξειδίκευση της διατιθέμενης πίστωσης ποσού 6.372,00 € από τον κ.α. 15.6471.0007 με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής Χορωδίας» για την κάλυψη των δαπανών αμοιβής μαέστρων δημοτικών χορωδιών έτους 2020.
5. Εξειδίκευση της διατιθέμενης πίστωσης ποσού 1.875,00 € από τον κ.α. 15.6471.0007 με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής Χορωδίας» για την κάλυψη των δαπανών αμοιβής συνοδών πιάνου δημοτικών χορωδιών έτους 2020.
6. Άσκηση αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας για ακίνητο του Δήμου στη θέση Λιβάδι Κρουσώνα.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29/07/2020

Top