Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 10/07/2020

Γάζι, 09/07/2020
Αρ. Πρωτ.  10650
Αριθμ. Πρόσκλησης   23

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 13 – 07 – 2020 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.         

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                Μενέλαος Μποκέας                    

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Μαρίνας» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη», άξονα προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 4.c.3:Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια».

 1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού/παραλίας περιόδου 2020.
 2. Κατάρτιση όρων  και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα» συνολικού προϋπολογισμού 70.6800,00 €.
 3. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Γαζανός Κάμπος για χρήση του ως χώρος στάθμευσης των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 4. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Γαζιου».
 5. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Δαμάστας».
 6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Δαμάστας».
 7. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Δ Ροδιάς».
 8. Έγκριση 3ου πρακτικού (Καύσιμα) του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου και των νομικών του προσώπων», διάρκειας 2 ετών.
 9. Έγκριση 3ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 2ο και 3ο Γαζίου και παράρτημα αθλητικού σχολείου Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου».
 10. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και ανάπλαση πλατείας Ροδιάς».
 11. Έγκριση 1ου πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και έγκριση 2ου πρακτικού (Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου».
 12. Έγκριση 1ου πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και έγκριση 2ου πρακτικού (Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση χλοοτάπητα και προβολέων στην Δ.Ε. Τυλίσου», για το ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια – τοποθέτηση χλοοτάπητα στην Δ.Ε. Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου».
 13. Έγκριση 1ου πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και έγκριση 2ου πρακτικού (Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση χλοοτάπητα και προβολέων στην Δ.Ε. Τυλίσου», για το ΤΜΗΜΑ 2 «Προμήθεια – τοποθέτηση προβολέων στην Δ.Ε. Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου».
 14. Έγκριση 1ου πρακτικού για την εκτέλεση για την υπηρεσία «Μελέτη αναβάθμισης και περιβαλλοντικής προστασίας Αγίας Πελαγίας Δήμου Μαλεβιζίου, για την απόκτηση πιστοποίησης ως αειφόρος παραλία».

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 10/07/2020

Top