Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 29/06/2020

Γάζι, 25/06/2020
Αρ. Πρωτ.  9639
Αριθμ. Πρόσκλησης   19

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 30 – 06 – 2020 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.         

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                              Μενέλαος Μποκέας                    

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (Ένατη).
  2. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)», συνολικού προϋπολογισμού 175.000,00 €.
  3. Παράταση Χρονοδιαγράμματος της Μελέτης: «Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας «Γαζίου» (Π.Ε. 22) του Δήμου Μαλεβιζίου».
  4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση παραλιακών οδών Αμμουδάρας».
  5. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεση της υπηρεσίας, «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020.
  6. Ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος, της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020, μέγιστης διάρκειας ενός (1) μήνα, μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 93436.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 29/06/2020

Top