Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παροχή Διευκρινήσεων 2η για την προμήθεια με τίτλο: «Αντικατάσταση Κεντρικού Υπολογιστή και Προμήθεια Συστημάτων Ασφαλείας και Προστασίας Δεδομένων των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου»

Τετάρτη, 03/06/2020

Για την αναφερόμενη στο θέμα προμήθεια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 05/06/2020 και ώρα 13:00, όσον αφορά τις κατ’ ελάχιστο απαιτήσεις για την προμήθεια του συστήματος προστασίας προγραμμάτων και δεδομένων της ΔΕΥΑΜ από κακόβουλη παρέμβαση, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως είναι συνημμένα στα Σχετικά αρχεία-Παροχή Διευκρινίσεων 2η

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Παροχή Διευκρινίσεων 2η 151 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 03/06/2020

Top