Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παροχή Διευκρινήσεων για την προμήθεια με τίτλο: «Αντικατάσταση Κεντρικού Υπολογιστή και Προμήθεια Συστημάτων Ασφαλείας και Προστασίας Δεδομένων των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου»

Τρίτη, 02/06/2020

Γάζι:  02/06/2020
Αριθ. Πρωτ. : 1168

Για την αναφερόμενη στο θέμα προμήθεια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 05/06/2020 και ώρα 13:00 σας διευκρινίζουμε ότι :

Όσον αφορά το σύστημα προστασίας προγραμμάτων και δεδομένων της ΔΕΥΑΜ από κακόβουλη παρέμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 9/2020 μελέτης, στις υποχρεώσεις του αναδόχου εκτός της τοποθέτησης και της εγκατάστασης του συστήματος στο εσωτερικό δίκτυο της υπηρεσίας, θα χρειαστεί να γίνει παραμετροποίηση του συστήματος σύμφωνα με τι ανάγκες τη υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το εσωτερικό δίκτυο της ΔΕΥΑΜ από εξωτερικές κακόβουλες προθέσεις και να είναι εφικτή η ομαλή λειτουργία των εφαρμογών της.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

    Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Παροχή Διευκρινήσεων 192 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 02/06/2020

Top