Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 15/01/2020

Γάζι, 14/01/2020
Αρ. Πρωτ.: 623
Αριθμ. Πρόσκλησης :  1

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 15 – 01 – 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010, για το λόγω ότι εκ παραδρομής, δεν αναφέρθηκαν τα αντίστοιχα πτυχία του ΜΕΕΠ, στην παράγραφο α) του Άρθρου 23.4  της Διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 04-02-2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00μ.μ:

  1. Μερική Τροποποίηση της 310/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο σκέλος που αφορά την παράγραφο α) του Άρθρου 23.4 της Διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρίσεων και ανάπλαση πλατείας Ροδιάς» προϋπολογισμού 950.000,00 €.

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                Μενέλαος Μποκέας                    

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15/01/2020

Top