Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 27/12/2019

Γάζι, 23/12/2019
Αρ. Πρωτ.:  25629
Αριθμ. Πρόσκλησης   33

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 27 – 12 – 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                   Μενέλαος Μποκέας                    

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (Δέκατη ένατη Τακτοποιητική).
 2. Έγκριση της με αριθμό 17/2019, απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου σχετικά με την έγκριση της 7ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2019».
 3. Κατάρτιση όρων  και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 400,00 €.
 4. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή  υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στο Δήμο Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.207,36 €.
 5. Μερική τροποποίηση της με αριθμό 282/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο σκέλος που αφορά την σύσταση της επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού.
 6. Παράταση Χρονοδιαγράμματος της Μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας Μαρίνας (Π.Ε. 21) του Δήμου Μαλεβιζίου».
 7. Διαγραφή χρέωσης τελών άρδευσης Β΄ εξαμήνου 2017 για τον Λεμονάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη με Κ.Τ. 40422.
 8. Τακτοποίησης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ποσού 9.376,67 €, για τη χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 135 KVA με αριθμό 54655230 για την σύνδεση του νέου κτιρίου 1ου Δημοτικού σχολείου Γαζίου με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης.
 9. Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης, για το τμήμα 2 (Καλαθοφόρο Όχημα), της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
 10. Κοινοποίηση στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΟΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΓΓΕΛΟΒΡΑΧΟΣ» της υπ’ αριθμό 3389/2018 αίτησης ακύρωσης του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΒΡΑΧΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ» με την οποία επιδιώκει την ακύρωση της υπ’ αριθ. 445/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου.
 11. Έγκριση προϋπολογισμού ΜΑΕΔΗΜ οικονομικού έτους 2020
 12. Ανάκληση της 264/2019 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση χλοοτάπητα και προβολέων στην Δ.Ε. Τυλίσου» προϋπολογισμού δαπάνης 170.624,00 €.
 13. Ανάκληση της 265/2019 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 207.700,00 €.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27/12/2019

Top