Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παράταση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, δυνάμει της υπ’αριθμ. πρωτ. 22261/04.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τρίτη, 05/11/2019

 Δια της παρούσας, ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών για τη προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, δυνάμει της υπ’αριθμ. πρωτ. 22261/04.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές έως και τη Πέμπτη 07.11.2019 και ώρα 15:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ’αριθμ. πρωτ. 22261/04.11.2019 Πρόσκληση. Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι οι προσφορές των ενδιαφερόμενων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό κάθε ομάδας και όχι την ενδεικτική τιμή κάθε είδους.

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Ανακοίνωση 297 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05/11/2019

Top