Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τετάρτη, 09/04/2014

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου πρόκειται να προχωρήσει σε ανάθεση για την Παροχή υπηρεσιών με ΕΞΥΠΠ για Γιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. για το έτος 2014.

Προκειμένου Ο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. να αναθέσει τις ανωτέρω υπηρεσίες προϋπολογισμού 6.918,75€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία παροχής των παραπάνω υπηρεσιών να καταθέσει ενσφράγιστη προσφορά έως την M.Τετάρτη 16/04/2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. (Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ 71414 Γάζι) σύμφωνα με την επισυναπτώμενη Τεχνική Έκθεση.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26/03/2019

Top