Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013».

Παρασκευή, 24/01/2014

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.) που εδρεύει στο Δήμο Μαλεβιζίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», ειδικότητας ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2014, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Δοικητικού-Προσωπικού υπόψιν κ. Σμαργιανάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 821 505, 2810 821 525). Αιτήσεις δεκτές έως 3/2/2014.  

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26/03/2019

Top