Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Υποβολή προσφοράς για σύναψη δανείου

Τετάρτη, 22/02/2012

Aρ.Πρωτ: 362 / 9-2-12
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου προτίθεται να προβεί σε σύναψη δανείου με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, προκειμένου να καλυφθεί μέρος της ιδίας συμμετοχής της Επιχείρησης σε τρία έργα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί και οι εργασίες των οποίων έχουν ήδη ξεκινήσει. Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε 1.000.000,00 ευρώ.

Η αποπληρωμή του δανείου θα είναι 10 έτη.  Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας στην οικονομική υπηρεσία της Επιχείρησης.

Ο Οικονομικός Διευθυντής                                           Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Σχετικά αρχεία :
Περιγραφή έργων

Τελευταία τροποποίηση:

Top