Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αποφαση Δ.Σ. αριθ. 262 “Χορήγηση Αδειών τομής οδοστρωμάτων”

Τετάρτη, 27/07/2011

Σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου την 29η Ιουνίου, μετά από εισήγηση του Αντιδμάρχου Κουτσογιάννη Χαράλαμπου συζητήθηκε η έγκριση του σχεδίου «Κανονιστικής διάταξης χορήγησης αδειών τομής οδοστρωμάτων πεζοδρομίων κλπ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μαλεβιζίου»

Σχετικά Αρχεία:

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τελευταία τροποποίηση:

Top